Hvordan lage en bra nettside?

Hvordan lage en bra nettside? Nettsiden er et særdeles viktig element, som utvilsomt vil sørge for at lønnsomheten til bedriften din øker. Det er med andre ord en veldig viktig investering!

Noen vil kalle nettsiden for bedriftens ansikt utad, mens andre vil si at det er ditt digitale butikkvindu. Det er mange ord som kan brukes til å beskrive en nettside, så her er det ingen som er feil. Nettsiden kan også beskrives som din sjanse til å vise kunden hva du er god for!

Men hvordan lager man egentlig en nettside? Det ligger mye arbeid bak det å lage en nettside, og det ligger enda mer bak det å lage en skikkelig god nettside. Nedenfor skal vi ta en titt på noen av de viktigste elementene som en god nettside bør ha!

En nettside som blir konfigurert av en webdesigner på datamaskinen

Sett deg et mål

Først og fremst er du nødt til å definere hva som er målet med selve nettsiden. Hva er det du ønsker at nettsiden skal gjøre for bedriften din?

Det finnes en rekke eksempler på hva som kan være nettsidens mål. Skal nettsiden være et sted hvor kunder kan komme for å få mer informasjon om bedriften? Eller ønsker du heller at nettsiden skal bidra til å øke salgstallene dine?

Her finnes det ingen fasit i og med at en nettside kan ha mange mål, men målsetting er viktig for at du skal få et bedre bilde på hvordan veien videre blir.

Nettsidens informasjonsstruktur

Når du har gjort unna målsettingen, så kan du begynne på arbeidet med informasjonsstrukturen til nettsiden. Dette kan også kalles interaksjonsdesign eller sitemap. Uansett hvilket begrep du foretrekker, så er det dette som utgjør nettsidens wireframe.

Nettsidens wireframe gir deg en pekepinn på hvor nettsidens innhold skal plasseres når nettsiden er helt ferdig. I praksis vil det også gjøre det enklere for kundene å navigere seg rundt på nettsiden. En god informasjonsstruktur vil gjøre nettsiden brukervennlig!

Utvikling av nettside

Innhold til nettsiden og CTA

Når strukturen til nettsiden er oppe og går, så er det på tide å begynne prosessen med å produsere innholdet som skal publiseres på nettsiden.

I forbindelse med innholdsproduksjon, er det mange detaljer som må tas stilling til. For eksempel så er du nødt til å finne ut hvem målgruppen din er, og så er du nødt til å formulere deg deretter. Man kan ikke snakke til en 18 åring og en 50 åring på samme måte.

Innholdsproduksjonen bør bygge på en god SEO-strategi, samt at innholdet skal være lett å lese. Korte og enkle setninger er med andre ord veien å gå!

CTA er også et viktig element i forbindelse med innholdsproduksjon. CTA står for Call To Action, og skal oppmuntre kunden til å gjøre det du ønsker. Et klassisk eksempel på CTA, er å abonnere på bedriftens nyhetsbrev (hvis du har det).

Design

Deretter kan du begynne å arbeide med nettsidens design. Hvor godt innholdet på nettsiden er, spiller ingen rolle om nettsiden ikke ser bra ut designmessig.

Det er viktig å ha en rød tråd gjennom alt som har med bedriften å gjøre. Design, sosiale medier og andre former for markedsføring!