Webdesign  

Vurderer du å bli en webdesigner? Som webdesigner er det stor variasjon i hverdagen og man må trives med å kunne jobbe sammen med andre. I denne artikkelen skal vi forklare hvordan man kan bli webdesigner hvilke arbeidsoppgaver en webdesigner har. 

Hvordan bli webdesigner? 

For å bli webdesigner har man i utgangspunktet fire måter å gjøre det på, man kan høyere utdanning via høyskole eller universitet, gå på fagskole eller være selvlært. Du trenger heller ikke å utdanne deg som webdesigner for å bli det, for det er mange ulike veier å gå. 

 For eksempel kan du utdanne deg som programmerer, interaksjonsdesigner eller innen grafisk design for å ende opp som webdesigner. Som webdesigner er det viktig at du er flink til å samarbeide med folk og har gode kommunikasjonsevner. Som webdesigner vil du oppleve tidspress og et høyt arbeidstempo. 

 En webdesigner må også holde seg oppdatert programvarer og teknikk. Brukermønsteret til internettbrukerne endrer seg stadig, og dette må en webdesigner ha forståelse for, for å kunne gjøre brukeropplevelsen så bra som mulig. 

Hva er arbeidsoppgavene til en webdesigner? 

En webdesigner har flere varierte oppgaver som må utføres i et høyt tempo. Derfor er det viktig å være fokusert og dedikert til jobben sin. Mange velger å jobbe som selvstendig næringsdrivende innen dette feltet, men det finnes også mange bedrifter man kan få seg jobb i. 

 Webdesignere har varierte arbeidsoppgaver, og noen av dem kan for eksempel være å ha kundekontakt og kundemøter. Det er viktig å ha en god dialog med kunden slik at det ikke oppstår misforståelser og at man er enige om hvordan sluttresultatet skal se ut 

 Man må også ofte tegne skisser, prototyper og skjermbilder som kan presenteres for kunden. Noe av det viktigste er nok brukervennligheten på nettsiden. Nettsiden må være enkel å navigere gjennom og all informasjon kundene trenger bør være lett tilgjengelig. 

 Underveis og før man leverer sluttproduktet vil du ha ansvar for å kjøre brukertester på nettsiden. Man må sjekke at alt fungerer får man leverer det endelige resultatet. Du må også analysere og overvåke nettsiden for å passe på at alt er som det skal. 

Hva er det man designer? 

Kundene har gjerne ulike formål med nettsidene sine, og derfor er det også mye variert man skal gjøre. Noen ønsker kun en nettside som går ut på informasjon. Slike nettsider er gjerne enklere å jobbe med da det som regel er mye tekst og bilder. 

I andre tilfeller må man lage nettsider for promoteringer eller nettbutikker. I nettbutikker er det mange elementer som må inn før det endelige resultatet kan leveres kunde. I mange tilfeller skal også nettsider du lager kunne motivere og begeistre brukerne. 

Hvor mye tjener en webdesigner? 

Det er variasjoner i hvor mye en webdesigner tjener akkurat som i de fleste andre yrker, men det er allikevel en ganske bra lønn man har. Tall fra SSB i 2021 viser igjen at kvinner tjener mindre enn menn. Menn tjener i overkant av 600.000,- mens kvinner tjener i underkant av dette. 

 Lønnen kan også være basert på prestasjoner og man kan også oppnå bonuser, så her kan man i utgangspunktet tjene veldig bra om man presterer på et høyt nivå. 

Trenger man webdesigner for å utvikle en nettside? 

I utgangspunktet kan man lage nettsider selv, men om du ikke har erfaring med det så kan det være svært tidkrevende og vanskelig. Det finnes mange verktøyer du selv kan bruke for å lage nettsider, og til og med mange gratis alternativer.  

 Overlater du arbeidet til en webdesigner vil du få en profesjonell nettside som ser innbydende ut, flott designet og som er optimalisert for dine kunders bruk. Vedlikehold av nettsiden kan du også slippe om du får andre til å ta seg av det for deg. Da slipper du mye frustrasjon og arbeid om du ikke har kjennskap til denne type arbeid. 

Kontakt oss 

Vi i Din Webdesigner kan hjelpe deg om du ønsker profesjonell hjelp eller om du rett og slett finner ut at det var for tidkrevende å gjøre det selv. Vi har lang erfaring innen webdesign, og vi sørger for et godt resultat som du vil være fornøyd med. Vi ser fram til å høre fra deg.